Aanbesteding geen loterij

Gepubliceerd op: 03-01-2016

Heeft u een flinke prijs gewonnen in oudejaarsloterij? Niet? Hopelijk heeft u in het nieuwe jaar meer succes met het inschrijven op aanbestedingen. Misschien is het een geruststellende gedachte dat een aanbesteding geen loterij is. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft dit recent nog eens bevestigd.

Loting als enig gunningscriterium onverenigbaar met aard van aanbesteding

In deze zaak had de aanbesteder het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ gehanteerd. De aanbiedingen werden beoordeeld op verschillende prijs- en kwaliteitscriteria. Bij een gelijke score zou een loting de rangorde bepalen. Uiteindelijk bleken maar liefst 14 van de 18 inschrijvers de maximale score te hebben behaald. Een loting was dus noodzakelijk om de winnaar aan te wijzen.

De voorzieningenrechter overweegt dat een loting in principe een passend middel is om een winnaar aan te wijzen, wanneer twee of meer inschrijvers een gelijke score hebben behaald op het gunningscriterium. Maar loting behoort uitzondering te zijn. De aanbesteder mag volgens de voorzieningenrechter niet sturen op een loting. Daarvan was volgens hem in het concrete geval wel sprake.

Het lot in eigen handen

Bij een aanbesteding komt het aan op het doen van de beste aanbieding. U moet uitgaan van de eigen kracht en creativiteit. Vooral creativiteit kan u komend jaar goed van pas komen. Naar verwachting treedt april 2016 de gewijzigde Aanbestedingswet in werking. De Aanbestedingswet biedt meer ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld door verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure biedt ondernemers meer ruimte om mee te denken over de beste oplossing voor de aanbesteder dan de 'klassieke' openbare procedure.