Rechtsbijstand in aanbestedingsgeschillen

Na de beoordeling van de inschrijvingen volgt meestal de gunningsbeslissing. Dit is de keuze van de aanbestedende dienst voor de ondernemer aan wie hij de opdracht wil gunnen. Tegen de gunningsbeslissing, maar ook tegen andere beslissingen van aanbestedende diensten, staat beroep open. Dit heet ‘rechtsbescherming’. Op dit onderwerp is Arthur van Heeswijck (als enige advocaat in Nederland) gepromoveerd. Bovendien heeft hij als advocaat veel ervaring met procederen in aanbestedingsgeschillen, zowel aan de kant van ondernemers als aanbestedende diensten. Hierdoor is Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat uitstekend in staat uw belangen te behartigen bij een geschil over een aanbesteding.

Voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven

Heeft een inschrijver een klacht ingediend over de gestelde eisen of heeft u bezoek gehad van een deurwaarder om een dagvaarding aan u te betekenen? Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat voert verweer namens aanbestedende diensten, in een procedure of al in een eerder stadium.

Ontvangt u in de inlichtingenronde kritische vragen? Dan kan het nuttig zijn Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat in een vroeg stadium van een aanbestedingsprocedure te betrekken. Na het sluiten van de termijn voor het indienen van een inschrijving zijn eventuele onregelmatigheden alleen door heraanbesteding recht te zetten. Dit kan tot vertraging en extra kosten leiden. Hier kunt u meer lezen over de diensten die Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat verleent bij het organiseren van een aanbestedingsprocedure.

Voor ondernemers

Vormen de gestelde eisen een obstakel om op een aanbesteding in te schrijven? Is uw aanmelding of inschrijving vanwege een gebrek afgewezen? Of kunt u geen touw vastknopen aan de motivering van een gunningsbeslissing? In deze en andere gevallen kan Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat voor u de gestelde eisen of de beslissing van de aanbestedende dienst aanvechten bij de rechter (meestal in kort geding).

Vooral wanneer u bezwaren heeft tegen de gestelde eisen, is het nuttig Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat in een vroeg stadium van een aanbestedingsprocedure te betrekken. Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat kan vragen voor u formuleren voor de nota van inlichtingen. Hierdoor voorkomt dat u uw recht om te protesteren verspeelt. Hier kunt u meer lezen over de diensten die Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat verleent bij het inschrijven op een aanbesteding.

Aanbesteding gewonnen?

Heeft de aanbestedende dienst de opdracht voorlopig aan uw bedrijf gegund en heeft een ander bedrijf daartegen bezwaar gemaakt? U hoeft in dat geval niet langs de zijlijn te staan toekijken en de uitkomst van het geschil af te wachten. U kunt zich in de procedure tussen de aanbestedende dienst en het klagende bedrijf mengen. Dit heet interventie. Ook daarvoor bent u bij Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat aan het juiste adres.