Concurrerend tarief

In principe verricht Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat zijn werkzaamheden op basis van de tijd die aan de zaak is besteed vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 225,- excl. btw.

Gedurende de opdracht vindt geen verhoging van het toepasselijke tarief plaats, tenzij de opdracht langer dan één jaar duurt. In dat geval vindt verhoging plaats op basis van de CBS consumentenprijsindex.

Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat brengt geen kantoorkosten en reiskosten in rekening. Reistijd wordt tegen het toepasselijke uurtarief in rekening gebracht.

Vaste prijs

Wilt u vooraf zekerheid over de kosten? Dat begrijpt Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat. In veel situaties is het mogelijk een goede inschatting te maken van de aan de zaak te besteden tijd. In die gevallen is Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat bereid met u een afspraak te maken over een vaste prijs. 

Projectbasis/interim

Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat is ook op projectbasis of als interim aanbestedingsjurist inzetbaar. Voor een offerte op maat of een kennismakingsgesprek kunt u contact met Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat opnemen. 

Kosten derden

De kosten van derden worden tegen kostprijs doorberekend. Hierbij valt te denken aan deurwaarderskosten en griffierechten. Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat kan u vooraf informeren over de specifieke kosten waarmee u in uw zaak rekening moet houden.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Ook in dat geval kan Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat u mogelijk bijstaan. Informeer naar de mogelijkheden. Het is van belang de zaak in een vroeg stadium bij uw rechtsbijstandsverzekeraar aan te melden.