Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat is de handelsnaam van mr. dr. A.J. van Heeswijck. Mr. dr. A.J. van Heeswijck is een zelfstandig gevestigde advocaat en sluit overeenkomsten op persoonlijke titel.

 

Adres:

Laan Corpus den Hoorn 1

9728 JM Groningen

 

KvK: 63969653

BTW: op aanvraag

 

Mr. dr. A.J. van Heeswijck is ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl). Hij is individueel verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat heeft een samenwerkingsverband met mr. P.M.J. De Goede van De Goede Advocatuur en Consultancy. Hiermee is voorzien in waarneming in geval van voorziene en onvoorziene uitval.