Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat is de handelsnaam van mr. dr. A.J. van Heeswijck. Mr. dr. A.J. van Heeswijck is een zelfstandig gevestigde advocaat en sluit overeenkomsten op persoonlijke titel.

 

Adres:

Laan Corpus den Hoorn 1

9728 JM Groningen

 

KvK: 63969653

BTW: op aanvraag

 

Mr. dr. A.J. van Heeswijck is ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 3353535, info@advocatenorde.nl). Hij is individueel verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij AIG Europe Limited (Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel).

Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat heeft een samenwerkingsverband met mr. P.M.J. De Goede van De Goede Advocatuur en Consultancy (tel. 085 1302430, degoede@degoedebestuursrecht.nl). Hiermee is voorzien in waarneming in geval van voorziene en onvoorziene uitval.