Opleiding en ervaring

Arthur van Heeswijck is in 2007 cum laude afgestudeerd in Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit deed hij in twee hoofdrichtingen, privaatrecht en staats- en bestuursrecht. Direct daarna is hij zijn carrière begonnen bij een groot advocatenkantoor in Groningen (PlasBossinade). Daar is hij begin 2008 beëdigd als advocaat. 

Arthur heeft zich van begin af aan beziggehouden met aanbestedingsrecht. Op dit praktijkgebied heeft hij inmiddels veel ervaring opgedaan in uiteenlopende sectoren (werken, leveringen en diensten). Hij heeft zowel aanbesteders als bedrijven bijgestaan in geschillen over aanbestedingen. Hierdoor is hij in staat de zaak vanuit verschillende perspectieven te bekijken en op het standpunt van de wederpartij te anticiperen. Arthur heeft ook ruime ervaring met het adviseren van aanbesteders en ondernemers over het toepassen van de aanbestedingsregels en het verlenen van juridische ondersteuning bij aanbestedingsprocedures.

Een stap voor

Arthur komt snel tot de kern van de zaak. Hij is nieuwsgierig en gedreven en graaft diep in de materie. Daarin gaat hij net een stap verder dan andere advocaten. Arthur is in september 2011 - naast zijn werk als advocaat - begonnen met promotieonderzoek. In februari 2014 heeft hij zijn proefschrift ‘Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures’ succesvol verdedigd. Hiermee heeft hij een doctoraat behaald, de hoogst haalbare academische graad. Arthur publiceert nog steeds regelmatig artikelen en noten in wetenschappelijke tijdschriften. Hij levert ook een bijdrage aan Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht van Kluwer.

Bij zijn werk als advocaat en aanbestedingsjurist staat een praktische aanpak voorop. Arthur deelt graag zijn kennis van het aanbestedingsrecht met belangstellenden, onder meer door het schrijven van blogs. Daarin vertaalt hij actuele rechtspraak in praktische tips voor de aanbestedingspraktijk.

Oprichting Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat

In 2015 heeft Arthur besloten zijn eigen kantoor op te richten. Dit biedt hem de mogelijkheid om zijn kennis en ervaring tegen een veel scherpere prijs in te zetten om overheden en bedrijven te helpen bij het oplossen of, nog liever, voorkomen van problemen bij aanbesteden.

Nevenwerkzaamheden

Arthur is per 15 september 2023 benoemd tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren en heeft tot taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet- bindende adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding.

Rechtsgebiedenregister

Mr. dr. A.J. van Heeswijck heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.