Aannemer: let op met calculatieprogramma!

Gepubliceerd op: 06-09-2015

ICT maakt het leven vaak een stuk gemakkelijker. Een calculatieprogramma kan een aannemer bij het invullen van een inschrijfstaat veel werk uit handen nemen. Maar het gebruik van ICT heeft een keerzijde, die pijnlijk duidelijk wordt in een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Fout in inschrijfstaat

Een gemeente had een onderhoudscontract op basis van de Standaard RAW Bepalingen 2010 meervoudig onderhands aanbesteed. Zoals te doen gebruikelijk was bij de aanbestedingsstukken een inschrijfstaat gevoegd, die door de inschrijver moest worden ingevuld, ondertekend en ingediend. In de staartposten van de inschrijfstaat waren twee stelposten opgenomen, elk met een bedrag van € 5.000. In de inschrijfstaat van één van de inschrijvers waren deze bedragen verlaagd tot € 4.375. Hoe kon dit gebeuren? De inschrijver verklaarde dat de bedragen van de stelposten automatisch waren verlaagd door het toepassen van een korting. Dit kwam door het gebruikte calculatieprogramma.

Geen ruimte voor herstel

Deze onbedoelde wijziging van de stelposten komt voor rekening en risico van de inschrijver. De voorzieningenrechter overweegt dat de inschrijving door de wijziging van de stelposten ongeldig is. Van een voor ieder kenbare fout die zich leent voor eenvoudig herstel is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Een aanpassing van de bedragen van de stelposten zou volgens de voorzieningenrechter namelijk leiden tot een wijziging van de inschrijving. En dat is in strijd met het aanbestedingsrechtelijke beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers.

De boodschap uit dit vonnis is helder: pas op met calculatieprogramma’s die automatisch bedragen aanpassen.