Algemene voorwaarden toepassen? Maak keuze!

Gepubliceerd op: 20-09-2015

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Er zijn veel verschillende sets beschikbaar (denk aan UAV, UAV-GC, AVA, ALIB, etc.). Als u algemene voorwaarden wil toepassen, is het belangrijk om een keuze te maken. Anders gaat het fout. In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) wordt dit goed duidelijk.

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? Een kwestie van uitleg

In deze zaak had de aannemer twee sets algemene voorwaarden van toepassing verklaard; de COVO 2010 en de AVA 1992. In de COVO 2010 is bepaald dat de burgerlijke rechter bevoegd is geschillen te behandelen, terwijl in de AVA 1992 de RvA bevoegd is verklaard. De COVO 2010 en de AVA 1992 zijn op dit punt dus onderling tegenstrijdig. In dat geval moet aan de hand van uitleg van de overeenkomst worden bepaald welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Keuze voor 1 set algemene voorwaarden ontbreekt; rechter is bevoegd

De RvA stelt vast dat in de overeenkomst geen keuze is gemaakt; de sets van algemene voorwaarden zijn naast elkaar toepassing verklaard. Dat toepassing van de ene set van algemene voorwaarden gelet op de aard van de werkzaamheden meer voor de hand ligt dan toepassing van de andere set, doet volgens de RvA niet ter zake. De keuze voor één van beide sets kan bovendien niet achteraf worden gemaakt. De RvA overweegt dat de Grondwet uitgaat van de beslechting van geschillen door de rechter en dat bij twijfel een arbiter ten gunste van de rechter moet terugtreden. In dit geval is sprake van twijfel, doordat onduidelijk is welk algemene voorwaarden van toepassing zijn. De RvA oordeelt dat de wens van de opdrachtgever om geschillen door de rechter te laten behandelen daarom voorgaat. Hij verklaart zich onbevoegd om inhoudelijk van kennis te nemen van het geschil.

Les voor de praktijk

Wat is de consequentie van het oordeel van de RvA? De aannemer die een arbitrageprocedure was gestart bij de RvA om betaling van facturen te krijgen, zal een nieuwe procedure moeten starten, maar dan bij de burgerlijke rechter. Hij kan van voor af aan beginnen en dat kost tijd en geld. Dit had hij kunnen voorkomen door vóór het sluiten van de overeenkomst na te denken over de toe te passen algemene voorwaarden en een duidelijke keuze te maken.