Gebrek model K-verklaring niet fataal

Gepubliceerd op: 10-01-2016

Enkele jaren geleden leek het nog onbegonnen werk; het aanvechten van een beslissing tot uitsluiting van deelname aan een aanbesteding vanwege een gebrek in de model K-verklaring. Er lijkt een kentering plaats te vinden en meer ruimte voor nuance te komen.

Vorig jaar oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam al eens dat een kennelijke verschrijving in de model K-verklaring voor herstel in aanmerking kwam. Kort geleden oordeelde zijn collega in Den Haag dat een fout bij indiening niet fataal was.

Verkeerde envelop

Wat was er aan de hand? Een gemeente had een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd. Het gunningscriterium was de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Het plan van aanpak en het inschrijfbiljet moesten door middel van afzonderlijke enveloppen worden ingediend. De model K-verklaring moest bij het plan van aanpak worden gevoegd.

Eén van de inschrijvers had zich vergist en de model K-verklaring bij het inschrijfbiljet gevoegd. De gemeente sloot deze inschrijver uit van deelname aan de aanbesteding. Daartegen maakte de inschrijver bezwaar en hij startte een kort geding.

Vormfout van geringe importantie

De gemeente had de envelop met het inschrijfbiljet tot aan de zitting van het kort geding nog niet geopend. Op de zitting stelt de voorzieningenrechter zelf vast dat de model k-verklaring in deze envelop zit, zoals de inschrijver had verklaard. De voorzieningenrechter concludeert dan ook dat de gemeente bij het sluiten van de inschrijvingstermijn in het bezit was van de model K-verklaring. Dat de verklaring in de verkeerde envelop zat, vindt de voorzieningenrechter een "vormfout van geringe importantie". Nu op deze fout in de gunningsleidraad geen sanctie van uitsluiting is gesteld en de beginselen van gelijke behandeling en transparantie hierdoor niet in het gedrang komen, is er volgens de voorzieningenrechter plaats voor herstel. De gemeente wordt veroordeeld de inschrijvingen opnieuw te beoordelen.

Lees hier mijn eerdere blog over het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, waarin een kennelijke verschrijving in de model K-verklaring als een te herstellen gebrek werd aangemerkt.