Geheimhoudingsplicht

Gepubliceerd op: 11-12-2017

Afgewezen inschrijvers vragen zich weleens af of de winnende inschrijver wel voldoet aan de gestelde eisen. Soms vragen zij de aanbesteder inzage te geven in de aanbieding van de winnende inschrijver, zodat zij dit zelf kunnen controleren. Is de aanbesteder verplicht deze informatie met afgewezen inschrijvers te delen? Deze vraag kwam aan de orde in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Voldoende ervaring?

De zaak ging over een Europese openbare aanbesteding van een baggerwerk. Om voor gunning in aanmerking te komen moesten inschrijvers over bepaalde kerncompetenties beschikken, aan te tonen door middel van een of meer referentieopdrachten. De winnende inschrijver had naar het oordeel van de aanbesteder aangetoond over de gevraagde kerncompetenties te beschikken, maar een van de afgewezen inschrijvers trok dit oordeel in twijfel. De winnende inschrijver zou zich pas sinds kort bezighouden met baggeren en de referentieopdrachten die zij op haar website had geplaatst, zouden niet aan de gestelde eisen voldoen. De afgewezen inschrijver verlangde daarom inzage in de door de winnende inschrijver ingediende referentieopdrachten.

De aanbesteder was niet bereid informatie te verstrekken over de door de winnende inschrijver ingediende referentieopdrachten, althans niet in de door de afgewezen inschrijver gewenste mate. De opdrachtgever van een van de referentieopdrachten van de winnende inschrijver was een marktpartij, die vertrouwelijkheid had bedongen. De aanbesteder respecteerde deze afspraak.

Geheimhoudingsplicht niet absoluut

De rechtbank stelt voorop dat de informatie die inschrijvers aan de aanbesteder verstrekken niet openbaar mag worden gemaakt, tenzij de wet anders bepaalt. Voorkomen moet namelijk worden dat bedrijfsvertrouwelijke informatie op straat komt te liggen. Maar dit betekent volgens de rechtbank niet dat de aanbesteder nooit bedrijfsvertrouwelijke informatie aan afgewezen inschrijvers hoeft te verstrekken over de winnende aanbieding. Of en in welke mate de aanbesteder informatie over de winnende aanbieding moet verstrekken is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij moet het belang van de afgewezen inschrijver bij controle van de beoordeling van de ingediende aanbiedingen door de aanbesteder worden afgewogen tegen het belang bij behoud van de bedrijfsvertrouwelijkheid van de andere partijen.

Onvoldoende reden om aan juistheid beoordeling van aanbesteder te twijfelen

De rechtbank oordeelt dat de aanbesteder in dit specifieke geval geen inzage hoeft te geven in de referentieopdrachten die de winnende inschrijver had ingediend. Er was volgens de rechtbank – kort samengevat – onvoldoende aanleiding om aan de juistheid van de beoordeling daarvan door de aanbesteder te twijfelen.