Hoe doe je beroep op referentieproject van gefailleerde vennootschap?

Gepubliceerd op: 18-11-2015

Een ondernemer die bij een Europese aanbesteding zelf niet voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van technische bekwaamheid, kan een beroep doen op de bekwaamheid van een ander. Op die manier kan hij toch in aanmerking komen voor de gunning van de opdracht. Zo is het bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van een referentieproject van een gefailleerde vennootschap waarvan activa zijn overgenomen.

Maar let op: het is van groot belang dit correct in de aanmelding of inschrijving te vermelden. Deze uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag geeft een voorbeeld van hoe het niet moet.

Referentieproject van gefailleerde vennootschap is geen eigen referentieproject

De zaak gaat over een niet-openbare aanbesteding van adviesdiensten. Om tot de gunningsfase te worden toegelaten moesten ondernemers ervaring hebben met een vergelijkbare opdracht. Dit moest door middel van een referentieproject worden bewezen. Een architectenbureau dat kort voor de aanbestedingsprocedure na een faillissement een doorstart had gemaakt met een nieuw opgerichte B.V., had belangstelling voor de opdracht en diende een aanmelding in. Om aan de gestelde ervaringseis te voldoen deed hij een beroep op een referentieproject dat voor het faillissement was uitgevoerd. In de beleving van het architectenbureau was dit referentieproject door hem zelf uitgevoerd en dit had hij dan ook in de aanmelding aangegeven.

De rechter kijkt hier door zijn juridische bril anders tegenaan. Het referentieproject was uitgevoerd door een vennootschap die failliet was verklaard. Die gefailleerde vennootschap is ten opzichte van de nieuw opgerichte B.V. als ‘derde’ aan te merken. Het architectenbureau had het referentieproject daarom niet als eigen referentieproject mogen opvoeren. Door dit toch te doen heeft hij onvolledige, althans onjuiste informatie verstrekt. Het architectenbureau had bovendien verzuimd dit bij het inleveren van de bewijsstukken recht te zetten. Dit leverde volgens de voorzieningenrechter voldoende grond op voor de aanbesteder om het architectenbureau van deelname aan de aanbesteding uit te sluiten.

Niet alle bij uitvoering van referentieproject betrokken werknemers in dienst genomen

Overigens was er nog een reden waarom het architectenbureau volgens de voorzieningenrechter geen beroep toekwam op het referentieproject van de gefailleerde vennootschap, zelfs niet indien hij in zijn aanmelding volledige en correcte informatie had verstrekt. Het architectenbureau had onderhanden werk en goodwill uit het faillissement overgenomen. Daarnaast had hij een aantal werknemers van de gefailleerde vennootschap in dienst genomen. Volgens de voorzieningenrechter was dit niet voldoende om een beroep te kunnen doen op het referentieproject. Bij de uitvoering van het referentieproject waren namelijk ook werknemers betrokken die niet door het architectenbureau in dienst waren genomen.

Tips ondernemers

Doet uw bedrijf bij een aanbesteding een beroep op een referentieproject van een gefailleerde vennootschap waarvan uw bedrijf activa heeft overgenomen? Dan doet uw bedrijf een beroep op een ‘derde’. Dit moet u als zodanig opgeven in de Eigen Verklaring. Let er natuurlijk ook op of een beroep op het referentieproject wel mogelijk is. U kunt dit natuurlijk laten toetsen. Meer informatie? Neem dan contact met mij op.