Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver vermelden?

Gepubliceerd op: 05-10-2018

De aanbesteder moet in de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘kenmerken en relatieve voordelen’ van de uitgekozen inschrijving vermelden (2.130 lid 2 Aw). Met andere woorden: hij moet de gunningsbeslissing motiveren. Betekent dit dat de aanbesteder de prijs van de winnende inschrijver kenbaar moet maken, als de ‘laagste prijs’ het gunningscriterium is?

De rechtbank Rotterdam oordeelt in een kort geleden gepubliceerd vonnis van niet. Zij overweegt dat de aanbesteder in dit geval kon volstaan met de mededeling dat de winnende inschrijver (waarvan overigens de naam wel moet worden vermeld in de mededeling van de gunningsbeslissing) met de laagste prijs heeft ingeschreven. Daarmee was het de afgewezen inschrijver zonder meer duidelijk waarom zijn inschrijving niet als winnaar uit de bus was gekomen. De aanbesteder hoefde de prijs van de winnende inschrijving zelf dus niet kenbaar te maken.

De rechtbank neemt bij haar oordeel in aanmerking dat de inschrijfprijs als bedrijfsvertrouwelijke informatie is aan te merken en dat de aanbesteder in de aanbestedingsstukken had aangegeven bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet met derden te zullen delen. Daarbij kwam dat er op korte termijn een soortgelijke opdracht in de markt zou worden gezet. Het is niet de bedoeling dat de afgewezen inschrijver bij die aanbesteding zijn prijs kan afstemmen op de prijs waarmee de winnende inschrijver op de onderhavige aanbesteding heeft ingeschreven, aldus de rechtbank.