Nieuwe gunningsbeslissing, nieuwe Alcatel-termijn?

Gepubliceerd op: 20-10-2015

Vaak wordt in de aanbestedingsstukken bepaald dat inschrijvers slechts binnen een bepaalde termijn (van meestal twintig dagen) bezwaar kunnen maken tegen de gunningsbeslissing. Deze termijn staat in de aanbestedingspraktijk ook wel bekend als de ‘Alcatel-termijn’.

Als de aanbesteder terugkomt op een gunningsbeslissing, zal hij opnieuw rekening moeten houden met de Alcatel-termijn. Betekent dit dat inschrijvers die zich in eerste instantie bij de afwijzing van hun aanbieding hebben neergelegd, daartegen alsnog in het geweer kunnen komen? Niet volgens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag

Mogelijkheid van bezwaar tegen nieuwe gunningsbeslissing beperkt

De zaak ging over een aanbesteding van het onderhoud van openbare verlichting. De aanbesteder had op 3 juli een gunningsbeslissing genomen en inschrijvers daarvan in kennis gesteld. Hij kwam daarop terug, toen hij bezwaren ontving. Op 28 juli maakte de aanbesteder na een herbeoordeling van de aanbiedingen een nieuwe gunningsbeslissing bekend.

Toen pas roerde zich een inschrijver van wie de aanbieding al bij de oorspronkelijke beoordeling (3 juli) ongeldig was verklaard. Omdat de aanbesteder deze keer voet bij stuk hield en zijn gunningsbeslissing handhaafde, startte de afgewezen inschrijver een kort geding. Hij wilde dat zijn aanbieding alsnog inhoudelijk werd beoordeeld.

Volgens de voorzieningenrechter was de afgewezen inschrijver te laat. Weliswaar moest de aanbesteder na de bekendmaking van de nieuwe gunningsbeslissing op 28 juli opnieuw rekening houden met de Alcatel-termijn, maar daarin kon de afgewezen inschrijver alleen zijn pijlen richten op nieuwe aspecten van de herbeoordeling, dat wil zeggen de beslissing van de aanbesteder om de opdracht aan de nieuwe winnaar te gunnen. Volgens de voorzieningenrechter had de afgewezen inschrijver de ongeldigverklaring van zijn aanbieding al direct naar aanleiding van de oorspronkelijke gunningsbeslissing van 3 juli kunnen én moeten aanvechten. De voorzieningenrechter wijst daarom de vordering af, zonder inhoudelijk naar de ongeldigverklaring van de aanbieding te hebben gekeken.

Tip voor ondernemers

Is de aanbieding van uw onderneming ongeldig verklaard en kunt u daar niet mee leven? Blijf dan niet stilzitten en maak direct bezwaar. Houd er in ieder geval rekening mee, dat na het verstrijken van de Alcatel-termijn de kans om bezwaar te maken kan zijn verkeken, zelfs wanneer de aanbesteder een nieuwe gunningsbeslissing neemt.

Arthur van Heeswijck is zelfstandig advocaat en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en bouwrecht. Door te adviseren en procederen helpt hij overheden, bedrijven en particulieren problemen bij aanbestedingen en bouwprojecten te voorkomen en zo nodig op te lossen. Daarnaast is Arthur van Heeswijck als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en publiceert hij in vakbladen en tijdschriften. Ga voor meer informatie naar www.vhadvocaat.nl.