Ondernemer, let op als aanbesteder vragen stelt over inschrijving!

Gepubliceerd op: 25-11-2015

Een aanbesteder kan onder bepaalde voorwaarden een ondernemer vragen zijn inschrijving te verduidelijken. Een aanbesteder doet dit in de regel niet voor niets. Krijg je als ondernemer een vraag over je inschrijving, dan is dit aan de ene kant goed nieuws. Waarschijnlijk is jouw aanbieding als beste uit de bus gekomen.

Aan de andere kant is er minder goed nieuws. De aanbesteder ziet blijkbaar nog een obstakel om de opdracht te gunnen. Een ‘fout’ antwoord en de aanbieding krijgt het stempel ongeldig. Dan is de kans op gunning plotseling verkeken. In een uitspraak van het Hof Den Haag wordt dit pijnlijk duidelijk.

Antwoord relevant voor beoordeling geldigheid van inschrijving

De zaak ging over een aanbesteding van het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers. In het bestek was een post opgenomen voor het aanbrengen van grondkerende schotten aan alle vier de zijden van de put. Een aannemer had in zijn open begroting bij deze post aantekeningen geplaatst die bij de aanbesteder vraagtekens opriepen. De aanbesteder stelde daarom een vraag over de inschrijving. Hij vroeg de aannemer of de aangeboden prijs zag op het aanbrengen van grondkerende schotten aan alle vier de zijden van de put, indien dit noodzakelijk mocht zijn.

Als de aannemer deze vraag met “ja” had beantwoord, had hij de opdracht waarschijnlijk gegund gekregen. Dit deed hij echter niet en daar zou hij later spijt van krijgen. De aanbesteder beschouwde de inschrijving van de aannemer als een voorwaardelijke inschrijving en verklaarde deze ongeldig. In het kort geding dat daarop volgde stelde de aannemer, dat de aanbesteder alleen van zijn inschrijving had moeten uitgaan en zijn antwoord op de door de aanbesteder gestelde vragen had moeten negeren. Deze vlieger gaat volgens het hof niet op. De aanbesteder mocht bij de beoordeling van de geldigheid van de inschrijving rekening houden met de antwoorden van de inschrijver op de door hem gestelde vragen. Het hof oordeelt dat de aanbesteder de inschrijving terecht als voorwaardelijke inschrijving heeft aangemerkt en ongeldig heeft verklaard.

Tip voor ondernemers

Krijgt u een vraag van de aanbesteder over de inschrijving van uw bedrijf? Dan moet een alarmbel gaan rinkelen. Oplettendheid is strikt noodzakelijk. Lees uw aanbieding nog eens goed door en pak de aanbestedingsstukken er ook nog eens bij. Denk bij het formuleren van uw antwoord goed na over de mogelijke gevolgen daarvan.

Arthur van Heeswijck is zelfstandig advocaat en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en bouwrecht. Door te adviseren en procederen helpt hij overheden, bedrijven en particulieren problemen bij aanbestedingen en bouwprojecten te voorkomen en zo nodig op te lossen. Daarnaast is Arthur van Heeswijck als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en publiceert hij in vakbladen en tijdschriften.