Welke regels zijn van toepassing op aanbesteding?

Gepubliceerd op: 19-07-2016

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. De aanbestedingspraktijk bevindt zich op dit moment in een overgangsfase. Weet u precies welke regels in een concreet geval van toepassing zijn? De Nederlandse wetgever heeft het de aanbestedingspraktijk niet gemakkelijk gemaakt.

Het uitgangspunt is eenvoudig. De gewijzigde Aanbestedingswet is alleen van toepassing op aanbestedingen die op of na 1 juli 2016 zijn gestart. Op lopende aanbestedingen blijft de ‘oude’ Aanbestedingswet van toepassing. Maar op dit uitgangspunt is een aantal uitzonderingen gemaakt. Aan sommige regels is terugwerkende kracht verleend (regels voor ‘sociale en andere specifieke diensten’). Andere regels hoeven pas na een zekere periode te worden nageleefd (elektronisch aanbesteden). En dan zijn de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen ook nog te laat geïmplementeerd. Ook dit heeft gevolgen voor de toepasselijke regels (lees daar in deze blog meer over).

In dit schema is per tijdvak aangegeven welke regels van toepassing zijn op een aanbesteding. De datum waarop de aanbesteding is gestart is bepalend. Het schema ziet alleen op aanbestedende diensten in de ´klassieke sectoren´.

Nog één opmerking. Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) die voor 1 juli 2016 is verstrekt, kan nog tot en met 30 juni 2017 worden gebruikt. Als voorwaarde geldt dat de verklaring op het tijdstip van aanmelding of inschrijving niet ouder is dan 1 jaar (art. 4.31).