Implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Op 26 februari 2014 zijn drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld:

  • Richtlijn 2014/23/EU. Deze richtlijn heeft betrekking op het aanbesteden van concessies.
  • Richtlijn 2014/24/EU. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2004/18/EG en heeft betrekking op aanbestedingen in de ‘klassieke’ sectoren.
  • Richtlijn 2014/25/EU. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2004/17/EG en heeft betrekking op aanbestedingen in de speciale sectoren.

De Nederlandse wetgever moet deze richtlijnen uiterlijk 18 april 2016 in nationale regelgeving hebben omgezet. Hiervoor zal de Aanbestedingswet 2012 worden aangepast. Op 29 oktober heeft de regering eindelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 2). Daarmee is de race tegen de klok begonnen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Op deze pagina is informatie te vinden over de wijziging van de Aanbestedingswet 2012. De focus ligt op in het oog springende wijzigingen van de aanbestedingsregels voor de ‘klassieke’ sectoren. De informatie is ingedeeld in onderwerpen, die in de verschillende subpagina's zijn te vinden.

Deze pagina zal regelmatig worden geactualiseerd naar aanleiding van ontwikkelingen in het wetgevingsproces.