Ontbreken van bijlage geen voor herstel vatbaar gebrek

Gepubliceerd op: 04-02-2016

De mogelijkheid om een gebrek in een inschrijving te herstellen komt regelmatig aan de orde in de rechtspraak over aanbestedingen. Daarom besteed ik in mijn blogs vaak aandacht aan dit onderwerp. Deze blog gaat het over het ontbreken van een bijlage waarin de inschrijver zich moest conformeren aan het programma van eisen.

Inschrijving door ontbreken van bijlage onvolledig

De zaak betrof een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer. In het beschrijvend document werd voor het programma van eisen verwezen naar een bijlage. Inschrijvers moesten de vragen in deze bijlage bevestigend beantwoorden en het document bij hun inschrijving voegen. De inschrijving moest elektronisch via TenderNed worden ingediend. Bij het uploaden van de bewuste bijlage was bij een van de inschrijvers iets misgegaan. Hierdoor was de inschrijving onvolledig en dus in principe ongeldig.

Bijlage alsnog indienen; wijziging inschrijving of niet?

De inschrijver meende dat dit gebrek zich leende voor herstel. Volgens haar was aantoonbaar dat de bewuste bijlage door haar was ondertekend, dat alle vragen daarin bevestigend waren beantwoord en dat het document op de dag van inschrijving gereed was. Het alsnog indienen van de bijlage zou geen wijziging van de inschrijving tot gevolg hebben, omdat inschrijvers zich al aan alle eisen hadden geconformeerd door in te schrijven.

Programma van eisen hart van aanbesteding

Dit betoog vond geen gehoor bij de aanbesteder en uiteindelijk ook niet bij de voorzieningenrechter. De ontbrekende bijlage vormt volgens de voorzieningenrechter het hart van de aanbesteding. Hierin is namelijk de wijze van uitvoering van de opdracht beschreven. De bijlage betreft derhalve een inhoudelijk en wezenlijk onderdeel van de inschrijving. Het alsnog indienen van de ontbrekende bijlage kan daarom niet worden beschouwd als een eenvoudige precisering van de inschrijving of kennelijke fout, maar als een wezenlijke wijziging van de inschrijving. De aanbesteder hoefde de inschrijver daarom geen gelegenheid te bieden het gebrek in zijn inschrijving te herstellen.

Eerdere blogs

Zie over (het herstel van) gebreken inschrijvingen ook: