Introductie aanbestedingsrapport

Op grond van artikel 2.56 van de Aanbestedingswet is de aanbestedende dienst verplicht het verloop van de aanbestedingsprocedure te documenteren. Op die manier zou de aanbestedende dienst in staat moeten zijn de genomen beslissingen in alle stadia van de aanbestedingsprocedure te motiveren. Inzicht in het besluitvormingsproces in een aanbestedingsprocedure is volgens de memorie van toelichting noodzakelijk voor een deugdelijk verloop van de procedure waarin de aanbestedingsbeginselen te allen tijde worden nageleefd (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 53). Deze documentatie wordt in de memorie van toelichting aangeduid als aanbestedingsrapport. Het aanbestedingsrapport zou van belang kunnen zijn voor eventuele rechtszaken, aldus de memorie van toelichting, en moet drie jaren worden bewaard (art. 2.56 lid 2).

Naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden heeft de minister opgemerkt, dat de documentatieplicht van aanbestedende diensten de transparantie ten opzichte van ondernemers verhoogt (Kamerstukken II 2015/16, 34 329. nr. 6, p. 8). In welk opzicht is onduidelijk. Mogelijk kunnen gegadigden en inschrijvers afgifte van het aanbestedingsrapport afdwingen. In dat geval zou het aanbestedingsrapport daadwerkelijk van belang kunnen zijn voor rechtszaken, zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt.

Proces-verbaal

De Aanbestedingswet kende al een proces-verbaal dat op grond van artikel 2.132 door de aanbestedende dienst voor iedere aanbesteding moet worden opgesteld. Aanbestedende diensten kunnen de informatie in het aanbestedingsrapport samenvoegen met het proces-verbaal. Op die manier kan worden gezorgd voor een compleet beeld van het verloop van de aanbestedingsprocedure (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 54).

Meer weten?

Lees dan hier mijn blog over het aanbestedingsrapport en de mogelijke betekenis hiervan voor de transparantie. 

Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over de wijziging van de Aanbestedingswet, weten wat de wijziging van de Aanbestedingswet specifiek voor uw organisatie of bedrijf betekent of juridische ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe regels in uw bedrijf of organisatie? Ik bied juridische ondersteuning op maat. Dat doe ik in de vorm van cursussen, workshops, adviezen en combinaties hiervan. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.