Abnormaal lage inschrijving

Tot voor kort werd in het algemeen aangenomen dat een aanbestedende dienst niet verplicht is om een abnormaal lage inschrijving af te wijzen. Dit is in bepaalde situaties niet langer het geval. Indien een inschrijving abnormaal laag is, doordat deze niet voldoet aan verplichtingen op het gebied van internationaal, Europees of nationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht of collectieve arbeidsovereenkomsten, is de aanbestedende dienst namelijk wel verplicht om de inschrijving af te wijzen (art. 2.116 lid 5).

In andere situaties blijft het afwijzen van een abnormaal lage inschrijving een discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst.