Publiek-publieke samenwerking en quasi-inbesteding in Aanbestedingswet geregeld

Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie mochten aanbestedende diensten voorheen al onder strikte voorwaarden opdrachten rechtstreeks gunnen aan gelieerde rechtspersonen. Dit fenomeen staat bekend als '(quasi-)inbesteden'. Voorts mochten aanbestedende diensten al - eveneens onder strikte voorwaarden - zonder aanbesteding samenwerkingsovereenkomsten met andere aanbestedende diensten sluiten. Deze uitzonderingen op de aanbestedingsplicht zijn in de artikelen 2.24a tot en met 2.24c van de Aanbestedingswet opgenomen en uitgewerkt.

Verschijningsvormen van quasi-inbesteding

Quasi-inbesteden kent verschillende verschijningsvormen. De meest gebruikelijke is dat een aanbestedende dienst rechtstreeks opdrachten gunt aan een rechtspersoon waarop hij alleen of samen met andere aanbestedende diensten toezicht uitoefent (de gecontroleerde rechtspersoon). De gecontroleerde rechtspersoon mag ook rechtstreeks opdrachten gunnen aan de controlerende aanbestedende dienst (omgekeerd verticaal quasi-inbesteden) of aan andere rechtspersonen waarop de controlerende aanbestedende dienst toezicht uitoefent (horizontaal quasi-inbesteden).