Wijziging Aanbestedingswet in verband met implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wetswijziging was noodzakelijk, omdat in februari 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aangenomen. 

Het gaat om de volgende drie Europese richtlijnen:

  • Richtlijn 2014/23/EU. Deze richtlijn introduceert regels op het gebied van het aanbesteden van concessies.
  • Richtlijn 2014/24/EU. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2004/18/EG en heeft betrekking op aanbestedingen in de ‘klassieke’ sectoren.
  • Richtlijn 2014/25/EU. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2004/17/EG en heeft betrekking op aanbestedingen in de 'speciale sectoren'.

Richtlijnen hebben in principe geen rechtstreekse werking in de lidstaten van de EU. De lidstaten moeten richtlijnen daarom omzetten in nationaal recht. Dit heet 'implementeren'. In Nederland heeft de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen plaatsgevonden door middel van een wijziging van de Aanbestedingswet.

Wat is er veranderd?

Op deze pagina is veel informatie te vinden over de wijziging van de Aanbestedingswet. De focus ligt op in het oog springende wijzigingen van de aanbestedingsregels voor de ‘klassieke’ sectoren. Hieronder vallen de meeste aanbestedingen van de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere 'publiekrechtelijke instellingen'. Over de nieuwe regels voor de aanbesteding van concessies is ook informatie te vinden. De informatie is ingedeeld in onderwerpen, die op de verschillende subpagina's van de pagina 'Wijziging Aanbestedingswet' zijn te vinden.

Welke gevolgen heeft wijziging van Aanbestedingswet voor lopende aanbestedingen?

Het zou bijzonder onpraktisch zijn de gewijzigde Aanbestedingswet toe te passen op aanbestedingen die al voor de inwerkingtreding van de wetswijziging zijn gestart. Artikel 4.33 van de Aanbestedingswet bepaalt daarom kort gezegd dat op lopende aanbestedingen het oude recht (het recht voor 1 juli 2016) van toepassing blijft.

Voor bepaalde onderdelen van de Aanbestedingswet geldt afwijkend overgangsrecht. Aan de regels die gelden voor het aanbesteden van 'sociale en andere specifieke diensten' is bijvoorbeeld terugwerkende kracht verleend tot 18 april 2016. De inwerkingtreding van een aantal regels die gelden voor elektronisch aanbesteden is juist uitgesteld. In deze blog leest u meer over het overgangsrecht. Zie ook dit schema.   

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen hadden uiterlijk 18 april 2016 moeten zijn geïmplementeerd. Deze deadline is niet gehaald, want de gewijzigde Aanbestedingswet is pas op 1 juli 2016 in werking getreden. In deze blog leest u wat hiervan de gevolgen zijn voor aanbestedingen die in de periode tussen 18 april en 1 juli 2016 zijn gestart.

Meer weten over de gewijzigde Aanbestedingswet?

Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over de gewijzigde Aanbestedingswet, weten wat de wijziging van de Aanbestedingswet specifiek voor uw organisatie of bedrijf betekent of juridische ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe regels in uw bedrijf of organisatie? Ik bied juridische ondersteuning op maat. Dat doe ik in de vorm van cursussen, workshops, adviezen en combinaties hiervan. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.